Psykolog Pernille Scharff

Børn og ungdomsterapi

Børneterapi foregår ved, at barnet kommer 1-2 gange om ugen. Den første gang vil forælderen være til stede i starten, men derpå vil samtalen foregå med barnet alene. Navnlig mindre børn vil ofte have brug for at kommunikere gennem leg og tegning, da de ikke på samme måde som større børn og voksne er i stand til at sprogliggøre deres følelser.

Når det drejer sig om børn, vil der være behov for regelmæssige forældresamtaler (en samtale hver eller hver anden måned) for at forældrene kan følge med i barnets behandling og få nogle redskaber til at håndtere problemerne i forhold til barnet på en hjælpsom måde.

I forhold til den unge er det for mange vigtigt, at deres terapi er fortrolig og ikke drøftes med deres forældre, hvorfor forældresamtaler ikke altid er en god idé til denne gruppe.

Et barn eller en ung kan have brug for at tale med en psykolog, hvis hun/han: