Psykolog Pernille Scharff

Supervision

Som godkendt specialist i supervision kan jeg tilbyde supervision til psykologer på alle uddannelsesniveauer samt til social- og sundhedspersonale indenfor andre faggrupper (læger, socialrådgivere, pædagoger mv.). Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Jeg tilbyder endvidere supervision af personalegrupper på f.eks. forvaltninger, behandlingshjem, pædagogisk-psykologiske rådgivninger og psykiatriske afdelinger.